Recollida de residus voluminosos domèstics

Comprèn la recollida de mobles, electrodomèstics (RAEES) i, en general, objectes voluminosos que no hem de dipositar a l’interior dels contenidors de residus o de recollida selectiva.

Incloem en aquest apartat les restes de poda o runa de petites obres particulars, però només fins a 50 litres de volum màxim, dipositats en sacs o bosses resistents.

És molt important recordar que en cap cas s’han de dipositar objectes voluminosos, electrodomèstics, restes de poda, etc. sense l’avís telefònic previ al 971 31 84 85, l’empresa de recollida, que indicarà el lloc i el dia de la recollida.

En els casos en què sigui possible (RAEES, metalls, etc.), les restes voluminoses es traslladen als centres de recuperació per descontaminar-les i revaloritzar-les.