Freqüències i horaris

Recollida selectiva per a productors singulars

Descarregar PDF

Recollida selectiva per a domiciliària

Descarregar PDF

Recollida rebuig per a productors singulars

Descarregar PDF

Recollida rebuig per a domiciliari

Descarregar PDF