Consells pràctics

Al municipi

Mantingueu el municipi net
Utilitzeu les papereres correctament
Respecteu l’horari per dipositar els residus
Recolliu els excrements del vostre gos
Eviteu embrutar la via pública amb els líquids procedents de les bosses d’escombraries

A casa

Intenteu generar menys residus
Mireu de reduir l’ús de bosses de plàstic a les vostres compres
Separeu les fraccions de residus aprofitables per facilitar-ne el dipòsit selectiu
Compacteu els envasos de plàstic o cartró. Us serà més còmode transportar-los i ocuparan menys espai
Procureu que no hi hagi líquid a les bosses, podeu embrutar el terra de casa vostra i la via pública

Cada cosa, al seu lloc

Reduir – reciclar – reutilitzar
Tot seguit es mostra un vídeo sobre els consells del reciclatge per a la millora del medi ambient

Vídeo “Cada cosa, al seu lloc”